Ösztöndíjak

A tanulók Tanulószerződést kötnek, amely alapján ösztöndíjra jogosultak a gyakorlati idő alatt. Ez alól kivételt képeznek az érettségit adó képzésben résztvevő diákok.

A tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összegét az Szt. 63. § (2) bekezdés határozza meg.

Az ösztöndíj külföldi gyakorlat esetén 350 EUR. A külföldi ösztöndíjasok részére a szállás, ellátás, biztosítás és az utazás költségét az intézmény a 350 EUR ösztöndíjon felül garantálja.